அப்டேட் செல்கேர் இனையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்.....

எங்களிடம் அனைத்து பிரான்ட் மொபைல் அக்சசரீஸ்,கேட்ஐட், போட்டோ கிப்ட்பொருட்கள், உடனடி மொபைல் சர்வீஸ் என அனைத்தும் ஓரே இடத்தில்,, நியாயமான விலையில்,, நிலையான தரத்துடன்,,

OFFER OF THIS MONTH %

offer valid till 25-07-2021.. hurry up

Top selling Products

Types Of category

WE REPAIR BRANDS

Multi brand mobile service centre,  available at all brand mobile spares…….. 

Speed Shipping

speed shipping providing at upto 24 hours only..... only for one day delivery at tamilnadu only, other states two days delivery provided,

Best Quality

our products every pcs one by one checking on our quality team, so be sure 100% best quality of our products

Best Offers

best offers providing at daily, and also providing festival time and very cheap and best offers,, so follow us my whatsapp,telegram dont miss it

Secure Payments

your information is very highly secure (for example: your password, credit and debit card numbers) also is a very secure.

chat on whatsapp
1
Whatsapp me
powered by Update Cellcare
hello !!
how can i help